• اصل پاسپورت با ۹ ماه اعتبار از زمان خروج( امضاء شده ) و پاسپورت قدیم.
  • ۲قطعه عکس (رنگی- زمینه سفید-۷۰%چهره-۵*۴.۵)
  • اصل شناسنامه با ترجمه .

برای دریافت مدارک فایل زیر را آپلود بفرمایید.