تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۸

اصلی ترین بخش بوداپست است که شهر را به ۲ قسمت بودا (غربی) و پست (شرقی) تقسیم میکند. در زمان قدیم بخش بودا بخش شاه نشین و بخش پست رعیت نشین بوده است. رودخانه دانوب پل های زیادی دارد که بخش بودا را به بخش پست وصل میکند.

۱- پل زنجیر که قدیمی ترین پل آن میباشد.

۲-  پل ارژبت که به دستور پادشاهی درزمان قدیم ساخته شده تا از بودا راحت تر به پست برای دیدن دختر مورد علاقه اش برود. (برگرفته از نام الیزابت)

۳- پل لیبرتن (آزادی) که کوتاهترین پل دانوب است.

نویسنده: Azar Khodaverdian