مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی اسپانیا

۱- اصل گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار با امضاء صاحب گذرنامه

۲- دو قطعه عکس ۳.۵ در ۴.۵

۳-اصل شناسنامه

۴-اصل تمامی گذرنامه های باطل شده

۵-اصل اسناد مالکیت به نام مسافرین

۶-مدارک بانکی و مالی

حساب های کوتاه مدت یا جاری : گواهی تمکن مالی صادره از بین الملل به لاتین مربوطه به همراه ریز پرینت شش ماه آخر مهر شده

حساب های بلند مدت : گواهی تمکن مالی صادره از بین الملل بانک مربوطه به همراه ریزپرینت سود حساب شش ماه اخر

حداقل مانده حساب برای هر متقاضی معادل ۷۰ میلیون تومان میباشد .

۷-اصل تمامی مدارک شغلی

الف ) پزشکان : پروانه مطب ، پروانه دائم پزشکی ، کارت نظام پزشکی

ب ) وکلا : پروانه وکالت , کارت وکالت

ج) مشاغل دولتی : حکم کارگزینی ، سه فقره فیش حقوقی (۳ ماهه) , نامه اشتغال به کار از سازمان مربوطه با ذکر سمت ,سابقه کار , مشخصات فردی , تاریخ شروع به کار , میزان حقوق دریافتی , تاریخ شروع به کار و تاریخ مرخصی ، سابقه بیمه .

د) بازنشسته ها : ارائه حکم بازنشستگی ، فیش حقوقی سه ماه آخر .

ه ) مشاغل غیردولتی : نامه اشتغال به کار از سازمان مربوطه با ذکر سمت ,سابقه کار , مشخصات فردی , تاریخ شروع به کار , میزان حقوق دریافتی , تاریخ شروع به کار و تاریخ مرخصی و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت ، سه فقره فیش حقوقی ، لیست بیمه

و ) در صورت خویش فرما بودن : جواز کسب  و تاییدیه از اتحادیه / آگهی تاسیس و اخرین تغییرات ، لیست بیمه کارکنان , آخرین برگ مالیت / اصل کارت بازرگانی

ر ) مهندسین : اصل پروانه مهندسی , اصل کارت نظام مهندسی ( در صورت اشتغال در شرکت , مدارک مربوط به بخش کارمندان بخش خصوصی می بایست ارائه گردد )

ز ) دانش آموزان ، دانشجویان : اصل نامه اشتغال به تحصیل

*جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند ، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل ، ارائه گواهی مرخصی الزامی است .

برای فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون همراهی هر یک از والدین سفر می کنند ، رضایت نامه محضری الزامی است .

۸) ترجمه مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار .

* حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی می باشد .

* اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر ، نزد آژانس باقی می ماند .

به ازای هر مسافر مبلغ حداقل ۱۰۰ میلیون ضمانت نامه بانکی دریافت میگردد .